… vamos deixar o Fluminense passar domingo… passa Flu, passa…

... passa... passa... passa...